TƯ VẤN TUYỂN SINH
 Giải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học
      - Phòng Tư vấn tuyển sinh: (0270) 3 825 903
      - Phòng Quản lý Đào tạo   : (0270) 3 839 768
      - Email                               : tuyensinh@mtu.edu.vn