Đang online: 209

Số lượt truy cập: 16964025

Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Trung ương


 Ngày 28/8/2019, Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức Hội nghị triển khai và học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Trung ương.Đ/c Lê Hiến Chương - Chủ tịch Hội đồng Trường

- Thông qua Chỉ thị số 25-CTTW ngày 8/8/2019 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng cao tâm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

- Chỉ thị số 35-CTTW ngày 8/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới.
Đ/c Lê Tấn Truyền - Phó Bí thư Đảng bộ Trường ĐHXD Miền Tây
Thông qua 
- Chỉ thị 35-CTTW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Kế hoạch số 01-KH/ĐUK, ngày 23/7/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2019-2020 và Kế hoạch số 12-KH/ĐUTr, ngày 7/8/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Trường về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.


Bài và ảnh: Minh Thông


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn