Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Báo cáo tự đánh giá

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học, Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và TCCN, Căn cứ công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo duc, trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tiến hành công tác tự đánh giá gồm các bước: thành lập hội đồng tự đánh giá, tổ công tác, tập huấn, xây dựng bộ công cụ đánh giá (10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí), lập kế hoạch tự đánh giá và tiến hành các bước tự đánh giá... 

>> Chi tiết Báo cáo tự đánh giá xem tại đây.

     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 51

Số lượt truy cập: 4716577


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com