Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

TƯ VẤN TUYỂN SINH

  TƯ VẤN TUYỂN SINH  


Giải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học hệ chính quy 


TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ HƯỚNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   - Điện thoại: (0270) 3 825 903  - Zalo: 0914 792 380
 Facebookhttps://www.facebook.com/mtu.edu.vn  - Email: tuyensinh@mtu.edu.vn
 - Đăng ký xét tuyển trực tuyến: http://xttt.mtu.edu.vn  - Website: http://mtu.edu.vn

Tổ công tác chuyên trách:  

 
TT  Họ và tên  Điện thoại  Email
1  NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 0972 018 458  nguyenthituyetmai@mtu.edu.vn
2  TRẦN HỒ MINH ĐIỀN 0357 259 240  tranhominhdien@mtu.edu.vn
3  HUỲNH THỊ NGỌC THƠ 0988 897 176 huynhthingoctho@mtu.edu.vn 

Giải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 và Sau Đại học

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : (0270) 3 828 957

Email : ttdttx@mtu.edu.vn