Đang online: 365

Số lượt truy cập: 17155679


HỘI CỰU CHIẾN BINH
CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

ĐT: (0270) 3 823 657
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN HOÀNBAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH
CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
 STT Họ và tên Năm sinh Vào hội Chức danh - Đơn vị hội 
1   Nguyễn Văn Hoàn  1976  2005 Chủ tịch
2   Vũ Thị Thanh  1966  1994  Ủy viên
 3  Tô Mai Phong  1959    1994  Hội viên 
4   Nguyễn Viết Khánh  1964  1994  Hội viên
5   Trần Đình Tân  1954  1994  Hội viên
6   Trịnh Tiến Quang  1954  1994  Hội viên
7   Nguyễn Tiến Thủ  1953  2005  Hội viên
8   Lê Trung Thành  1962  1994  Hội viên
9   Lê Thanh Bình  1977  2005  Hội viên