Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Triển khai làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2013 (đợt 3) (19/09/2018)

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO
SV ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2013 (đợt 3)

Thông báo mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ "Giám sát thi công xây dựng công trình" và "Dự toán công trình" (13/09/2018)

THÔNG BÁO MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
"GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH"
VÀ "DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH"

Danh sách sinh viên đủ điều kiện giao ĐATN Trình độ Đại học liên thông (Đợt 2) năm 2018 (13/09/2018)

DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (ĐỢT 2) NĂM 2018

Kế hoạch triển khai làm đồ án tốt nghiệp cho SV Đại học liên thông (đợt 2) năm 2018, cho khoá 2016 và các khoá 2015 trở về trước (20/08/2018)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LÀM ĐATN
cho SV ĐH liên thông (Đợt 2) năm 2018,
khoá 2016 và các khoá 2015 trở về trước

Thông báo về việc sử dụng biểu trưng (25/04/2018)


THÔNG BÁO
Về việc sử dụng Biểu trưng

>> Chi tiết12


Trường ĐHXD Miền Tây đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

     Thông tin Khoa học - Giáo dục


Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền TâyĐang online: 222

Số lượt truy cập: 5441877

 

  


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn