KHOA KIẾN TRÚC
Địa chỉ liên hệ: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 


I. NHÂN SỰ

 
Trưởng khoa
TS. PHẠM PHI PHƯỢNG
 Trưởng BM Quản lý đô thị
HUỲNH TRỌNG NHÂN
 

Trưởng BM Kiến trúc
NGUYỄN THỊ TÂM ĐAN
 


1. Bộ môn Quy hoạch

 TT  Họ & Tên  Chức vụ  Trình độ chuyên môn Email

 1

 Ngô Hồng Năng

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 ngohongnang@mtu.edu.vn 

 2

 Phan Tấn Thọ

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 phantantho@mtu.edu.vn

 3

 Huỳnh Thị Hồng Thúy

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 huynhthihongthuy@mtu.edu.vn

5

 Lê Hoàng Thiên Long

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 lehoangthienlong@mtu.edu.vn


2. Bộ môn Kiến trúc


 TT  Họ & Tên  Chức vụ  Trình độ chuyên môn Email

1

 Nguyễn Thị Tâm Đan

Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 nguyenthitamdan@mtu.edu.vn 

2

 Ngô Doãn Đức

Giảng viên

Tiến sĩ, Kiến trúc sư


3

 Phạm Phi Phượng

Trưởng khoa

Tiến sĩ, Kiến trúc sư

 phamphiphuong@mtu.edu.vn

4

 Hoàng Hoa Thủy Tiên

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 hoanghoathuytien@mtu.edu.vn

5

 Hà Xuân Thanh Tâm

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 haxuanthanhtam@mtu.edu.vn

6

 Nguyễn Thanh Xuân Yến

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 nguyenthanhxuanyen@mtu.edu.vn

7

 Trần Thị Thùy Trang

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 tranthithuytrang@mtu.edu.vn

8

 Lưu Khánh Quang

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 luukhanhquang@mtu.edu.vn

9

 Huỳnh Thị Kim Loan

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 huynhthikimloan@mtu.edu.vn

10

 Lê Hồ Tuyết Ngân

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 lehotuyetngan@mtu.edu.vn

11

 Nguyễn Tiến Đạt

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 nguyentiendat@mtu.edu.vn

12  Trần Lê Vĩnh Trà Giảng viên kiêm nhiệm Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ, Kiến trúc sư  tranlevinhtra@mtu.edu.vn
13  Hà Xuân Thanh Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ, Kiến trúc sư  haxuanthanh@mtu.edu.vn


3. Bộ môn Quản lý Đô thị

 TT  Họ & Tên  Chức vụ  Trình độ chuyên môn Email

1

 Huỳnh Trọng Nhân

Trưởng Bộ môn

Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ

 huynhtrongnhan@mtu.edu.vn 

2

 Nguyễn Văn Thu

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 nguyenvanthu@mtu.edu.vn

3  Huỳnh Thị Ngọc Thơ Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ   huynhthingoctho@mtu.edu.vn
4  Nguyễn Sơn Tùng Giảng viên Thạc sĩ Đô thị học và quy hoạch   nguyensontung@mtu.edu.vn
5  Lê Công Danh Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ  lecongdanh@mtu.edu.vn
Tập thể Khoa Kiến trúc
   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn