Đang online: 169

Số lượt truy cập: 15206445

Chức năng - Nhiệm vụ


1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của nhà trường đã ban hành.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo.

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đào tạo và xây dựng các Quy định, Quy trình về đào tạo.

2.3. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình.

2.4. Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy.

2.5. Quản lý quá trình đào tạo và kết quả học tập của học sinh-sinh viên.

2.6. Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và cổng thông tin đào tạo.

2.7. Quản lý việc cấp phát Văn bằng, Chứng chỉ theo đúng quy định.

2.8. Thực hiện báo cáo kết quả đào tạo theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng cho các cơ quan cấp trên.

2.9. Thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh, tốt nghiệp, xét lên lớp, ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho học sinh - sinh viên.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn