Đang online: 118

Số lượt truy cập: 16964501

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cúc - Đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - đạt giải nhất Hội thi Báo công dâng Bác năm 2018 cấp Đảng ủy Khối

 Thực hiện theo Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 22/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh về tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và Kế hoạch số 71-KH/ĐUK ngày 22/12/2017 tổ chức Hội thi báo công dâng Bác năm 2018 cấp Đảng ủy khối. 

Hội thi Báo công dâng Bác năm 2018  cấp Đảng ủy khối diễn ra vào ngày 17/4/2018 tại Hội trường Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh.


ảnh: https://dukccq.vinhlong.gov.vn/web/guest/tin-tuc/-/journal_content/56_INSTANCE_mbvLRSJRdL5r/10180/300276

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cúc (bìa trái) - Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đạt giải nhất hội thi Báo công dâng Bác năm 2018 cấp Đảng ủy Khối

   Hội thi đã chọn 03 tập thể, 05 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất để tham gia hội thi Báo công dâng Bác năm 2018 cấp Đảng ủy Khối. Kết quả tập thể chi bộ cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cúc - Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đạt giải nhất hội thi. Đồng thời được Đảng ủy Khối đề cử tham gia hội thi báo công dâng Bác cấp tỉnh.

Tổng hợp: Thông Nguyễn
Theo: https://dukccq.vinhlong.gov.vn/web/guest/tin-tuc/-/journal_content/56_INSTANCE_mbvLRSJRdL5r/10180/300276


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn