Đang online: 403

Số lượt truy cập: 15556640

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh

THÔNG BÁO
Về việc nhận chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên như sau:

- Sinh viên học tại trường từ các năm 2012 đến năm học 2018 chưa nhận Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh phải tập trung tại Phòng Tư vấn Tuyển sinh của Trường để nhận các Chứng chỉ trên.

- Thời gian nhận Chứng chỉ được chia theo 02 ngày, cụ thể:


Ngày

Buổi

Thời gian

Năm học

Loại chứng chỉ

06/11/2019

Sáng

8h00 đến 10h30

Từ năm 2012

 đến năm 2016

- Giáo dục Thể chất

- Giáo dục QP-AN

Chiều

14h00 đến 16h30

08/11/2019

Sáng

8h00 đến 10h30

Từ năm 2017

 đến năm 2018

- Giáo dục QP-AN

Chiều

14h00 đến 16h30Lưu ý: Sinh viên đến nhận Chứng chỉ phải trình Thẻ sinh viên hoặc CMND


PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn