TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VĨNH LONG