Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Chương trình đào tạo (02/09/2015)


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc Đại học

   Ngành Kiến trúc
   Ngành Quy hoạch vùng và Đô thị
 Ngành Quản lý xây dựng - Đô thị
(Chuyên ngành Quản lý đô thị)
 Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
(Chuyên ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
 Ngành Kỹ thuật giao thông
(Chuyên ngành xây dựng Cầu - Đường)
 Ngành Cấp thoát nước


1
     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 132

Số lượt truy cập: 4878379


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com