CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc Đại học

  1. Ngành Kiến trúc
  2. Ngành Quy hoạch vùng và Đô thị
3. Ngành Quản lý xây dựng - Đô thị
(Chuyên ngành Quản lý đô thị)
4. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
(Chuyên ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
5. Ngành Kỹ thuật giao thông
(Chuyên ngành xây dựng Cầu - Đường)
6. Ngành Cấp thoát nướcCopyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com