Đang online: 453

Số lượt truy cập: 17155634

Biểu mẫu Công đoàn

SỐ HIỆU

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

 C32 – HD
 Đề nghị tạm ứng  Mẫu đề nghị tạm ứng tiền Công đoàn
 C37 - HD   Đề nghị thanh toán  Mẫu đề nghị thanh toán tiền Công đoàn
 C33-BB   Thanh toán tạm ứng  Mẫu đề thanh toán tiền tạm ứng Công đoàn
   Bảng kê chứng từ thanh toán  Trường hợp công đoàn bộ phận không tạm ứng kinh phí hoạt động
 C11 - TLĐ  Phiếu thăm hỏi Đoàn viên
 Mẫu phiếu thăm hỏi Đoàn viên
   Danh sách thu tiền quỹ đồng nghiệp
 Mẫu lập danh sách thu tiền quỹ đồng nghiệp
 Mẫu số S13-H  Sổ theo dõi tạm ứng
 Mẫu lập sổ theo dõi tạm ứng
 Mẫu S81-TLĐ  Sổ thu Đoàn phí
 Mẫu lập sổ thu Đoàn phí


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn