Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây



CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 276

Số lượt truy cập: 15161229

Giới thiệu Khoa

 LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 
KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG – ĐÔ THỊ

Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Đô thị tiền thân là Bộ môn Cấp thoát nước trực thuộc Khoa Xây dựng thuộc trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây chủ nhiệm Bộ môn là cô Trần Thị Mứt nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo sinh viên 2 hệ Trung cấp và Cao đẳng Cấp thoát nước cho cả nước nói chung và toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Căn cứ vào quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học xây dựng Miền Tây trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây; Ngày 14/11/2011 Bộ môn Cấp thoát nước thuộc Khoa xây dựng được tách ra thành lập Bộ môn Hạ tầng – Đô thị trực thuộc trường Đại học Xây dựng Miền Tây chủ nhiệm Bộ môn là thầy Trần Thanh Thảo.

Căn cứ vào Quyết định số 02/QĐ-ĐHXDMT ngày 03/1/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; Căn cứ vào Quyết định số 207/QĐ-BXD ngày 08/3/2012 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; Căn cứ vào Quyết định số 78/QĐ/ĐHXDMT ngày 19/03/2012 thành lập Khoa Kỹ thuật Hạ tầng – Đô thị trên cơ sở Bộ môn Hạ tầng – Đô thị trực thuộc trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Trưởng Khoa là thầy Trần Thanh Thảo.

Quá trình phát triển từ thành lập đến nay:

Từ ngày thành lập đến nay khoa Kỹ thuật Hạ tầng – Đô thị, Khoa đã xây dựng thành công chương trình đào tạo cao đẳng kỹ thuật tài nguyên nước và trung cấp cấp thoát nước phục vụ tốt cho công tác giảng dạy trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên ngành cho các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo cao đẳng liên thông ngành cấp thoát nước và đại học chuyên ngành cấp thoát nước dự kiến đến năm học 2014-2015 sẽ tuyển sinh.

Tổ chức cho sinh viên đi tham quan các công trình cấp thoát nước hiện đại tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long nói riêng và cả nước nói chung cụ thể đã tham quan Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Dương cho các khóa cao đảng và trung học 2009, 2010, 2011, 2012.

Khoa Kỹ thuật Hạ tầng – Đô thị còn liên kết với các Công ty cấp thoát nước một thành viên thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu long sát hạch tay nghề bậc thợ cho công nhân ngành nước từ bậc 2 đến bậc 7 đạt hiệu quả rất cao về chất lượng và kỹ thuật.

Nhờ vậy những năm qua đã đào tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật cho các công ty xí nghiệp cấp thoát nước, và các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. 

Với những thành tích đạt được các năm qua Khoa Kỹ thuật Hạ tầng – đô thị đã được Bộ trưởng bộ xây dựng tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2012.

KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG – ĐÔ THỊ

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn