Giám sát xây dựng nhà lớp học 4 tầng, gara xe, sân khu tập

Dự án :
 Xây dựng cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây (nay là trường Đại học Xây dựng Miền Tây) giai đoạn 1 năm 2011 – 2015.
Gói thầu số 6: Xây dựng nhà lớp học 4 tầng, gara xe, sân khu học tập .
Chủ đầu tư: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
Địa chỉ: 20B, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, T.Vĩnh Long.Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn