Kế hoạch học Quốc phòng an ninh

THÔNG BÁO
Kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Năm học 2016 – 2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017. Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh như sau: 

1. Thời gian học: Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 01/9/2017. (Lịch học cụ thể sẽ được thông báo tại http://online.mtu.edu.vn).

2. Đối với Sinh viên khóa 2016, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ lập danh sách và đăng ký (bắt buộc học trong hè).

3. Đối với Sinh viên khóa 2015 trở về trước, nộp đơn đăng ký học phần tại Phòng Quản lý Đào tạo từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 27/6/2017.
Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn