Đang online: 62

Số lượt truy cập: 15193125

Kế hoạch học Quốc phòng an ninh

THÔNG BÁO
Kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Năm học 2016 – 2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017. Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh như sau: 

1. Thời gian học: Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 01/9/2017. (Lịch học cụ thể sẽ được thông báo tại http://online.mtu.edu.vn).

2. Đối với Sinh viên khóa 2016, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ lập danh sách và đăng ký (bắt buộc học trong hè).

3. Đối với Sinh viên khóa 2015 trở về trước, nộp đơn đăng ký học phần tại Phòng Quản lý Đào tạo từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 27/6/2017.
   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn