Giám sát thi công trường Trung học Cơ sở Tân Long

GIÁM SÁT THI CÔNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LONG - MANG THÍT - VĨNH LONG
Tên công trình: Trường Trung Học Cơ Sở Tân Long.
Hạng mục: - Khối 08 Phòng học ( 02 phòng hành chính + 06 phòng chức năng).
    - Nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh, nhà bảo vệ.
 - Nâng cấp sửa chữa khối 04 phòng học.
Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện mạng thít.
Nhà thầu: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Anh Thư.
Thiết kế: Công ty TNHH một thành viên Nam Tân Long.
Giám sát: Trung tâm Tư vấn Xây dựng – Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây.
Địa điểm: Xã Tân Long – Huyện Mạng Thít – Tỉnh Vĩnh Long.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn