Đang online: 117

Số lượt truy cập: 15193578

Hội đồng Khoa học - Đào tạo
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC&ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ

CHỨC DANH HỘI ĐỒNG

   1       

Ông.

Nguyễn Văn

Xuân

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

   2       

Ông.

Lê Hiến

Chương

Chủ tịch Hội đồng trường

Ủy viên

   3       

Ông.

Trương Công

Bằng

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

   4       

Ông.

Lê Tấn

Truyền

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

   5       

Ông.

Văn Hữu

Huệ

Phó Giám đốc Sở NN&NT tỉnh Vĩnh Long

Ủy viên

   6       

Ông.

Lương Phước

Toàn

Trưởng phòng Quản lý đào tạo

Ủy viên

   7       

Ông.

Đào Huy

Hoàng

Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Ủy viên

   8       

Ông.

Nguyễn Văn

Hoàn

Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Ủy viên

   9       

Ông.

Phạm Hồng Thái

Thái

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Ủy viên

 10     

Ông.

Trương Công

Hào

Giám đốc Trung tâm BDNVXD&ĐTTX

Ủy viên

 11     

Ông.

Lê Bảo

Quốc

Trưởng khoa Xây dựng

Ủy viên

 12     

Ông.

Ngô Hồng

Năng

Phụ trách khoa Kiến trúc

Ủy viên

 13     

Ông.

Trần Thanh

Thảo

Phụ trách khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị

Ủy viên

 14     

Bà.

Trịnh Thị Thanh

Hương

Trưởng khoa Kinh tế

Ủy viên

 15     

Bà.

Nguyễn Thị Ngọc

Hạnh

Trưởng khoa Khoa học Cơ bản

Ủy viên

 16     

Ông.

Thạch Sôm Sô

Hoách

Phó Trưởng khoa Xây dựng

Ủy viên

 17     

Bà.

Đỗ Thị Mỹ

Dung

Phó Trưởng khoa Xây dựng

Ủy viên

 18     

Ông.

Nguyễn Văn

Tho

Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị

Ủy viên

 19     

Ông.

Ngô Văn

Thức

Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Ủy viên

 20     

Ông.

Đặng Ngọc

Lợi

Trưởng Bộ môn Cầu đường

Ủy viên

 21     

Ông.

Huỳnh Phước

Minh

Phó Giám đốc Trung Tâm BDNVXD&ĐTTX

UV, Thư ký


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn