Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền TâyCÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 111

Số lượt truy cập: 16964492

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch về vệ sinh nông thôn đến năm 2020

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CẤP NƯỚC SẠCH 
VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020

* Mục tiêu đến năm 2020:
- Tất cả dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia với số lượng tối tiểu 60 lít/người.ngày và sử dụng hố xí hợp vệ sinh.
- Hầu hết dân cư nông thôn thực hành tố vệ sinh cá nhân và giữ sạch vệ sinh môi trường làng xã nhờ các hoạt động Thông tin – Giáo dục – Truyền thông.

* Phương châm:
- Phát huy nội lực của dân cư nông thôn, dựa vào nhu cầu, trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng và quản lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn.
- Người sử dụng quyết định mô hình cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, tổ chức thực hiện và quản lý công trình.
- Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hổ trợ.

* Nguyên tắc:
- Phát triển bền vững, làm đâu được đấy, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nước, đảm bảo phát triển trước mắt không làm tổn hại đến tương lai.
- Muốn đạt được bền vững thì phải:
+ Đảm bảo có nguồn tài chính liên tục và kịp thời.
+ Phải có chủ sở hữu rõ ràng.
+ Đảm bảo khả năng hoạt động thường xuyên và lâu dài của công trình.

* Cách tiếp cận:
- Xã hội hóa lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn là vận động và tổ chức, tạo cơ sở pháp lý để huy động sự tham gia đóng góp tích cực về nhiều mặt của mọi thành phần kinh tế và cộng đồng dân cư trong đầu tư vốn, thi công xây lắp, sản xuất thiết bị phụ tùng, các dịch vụ sửa chữa và quản lý vận hành, khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, nhất là công trình cấp nước tập trung.
- Cơ quan quản lý Nhà nước chỉ giữ vai trò tư vấn, giao cho nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty tư nhân đảm nhận thông qua đấu thầu cạnh tranh. Hình thành thị trường các dịch vụ cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn theo định hướng của Nhà nước.
- Cách tiếp cận theo nhu cầu sẽ thay thế cho cách tiếp cận dựa vào cung cấp trước đây. Có nghĩa là người sử dụng sau khi được cung cấp các tư vấn cần thiết sẽ:
+ Quyết định loại hình cấp nước và vệ sinh nông thôn mà mình mong muốn, cách tổ chức thực hiện và cách thức chi trả cho xây dựng công trình.
+ Tự xây hoặc thuê nhà thầu xây dựng công trình.
+ Quản lý việc vận hành và bảo dưỡng công trình.
+ Trả các chi phí: Người sử dụng sẽ chịu toàn bộ chi phí xây dựng và vận hành các công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn. Nhà nước chỉ trợ cấp cho:
1. Người nghèo, người rất nghèo và các hộ gia đình chính sách xã hội.
2. Các hệ thống cấp nước tập trung được Nhà nước khuyến khích.
3. Một số trường hợp đặc biệt khác.

* Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện:
- Để cho người sử dụng tự quyết định lựa chọn công nghệ, địa điểm công trình cấp nước tập trung, mức phục vụ, tổ chức thực hiện.
- Người sử dụng phải chi trả các chi phí về xây dựng và vận hành.
- Các chướng trình thông tin – giáo dục – truyền thông hướng dẫn người sử dụng hiểu biết về công nghệ, kỹ thuật quản lý vận hành, cơ chế tài chính tín dụng.
- Cách thức tổ chức quản lý vận hành các công trình phải được thiết lập trước khi xây dựng công trình.
- Sử dụng các công nghệ tiên tiến và công nghệ thích hợp.

* Các giải pháp:
- Tạo động lực, nhằm tạo nhu cầu thực sự trong cộng đồng.
- Tổ chức tạo khung nhằm đảm bảo quyền sở hữu.
- Lập kế hoạch để đảm bảo tính khả thi.
- Cung cấp tài chính tạo điều kiện cho người sử dụng có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nguồn cung cấp tài chính.
- Xây dựng, dưới sự giám sát trực tiếp, chặt chẽ của người dân để đảm bảo chất lượng được cải thiện với chi phí thấp
- Giám sát để học kinh nghiệm từ các tổ chức khác.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn