Thông tin Khoa học - Giáo dục số 27 Quí I - 2017 (13/04/2017)

Thông tin Khoa học - Giáo dục số 27 quý I năm 2017 với chủ đề chào mừng các ngày lễ lớn trong quý I: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày Quốc tế Phụ nữ; ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ngày Giỗ Tổ Hùng Vương,…

Thông tin Khoa học - Giáo dục số 26 Quý IV năm 2016 (20/03/2017)

 Thông tin Khoa học - Giáo dục số đặc biệt quý IV năm 2016 với chủ đề mừng Xuân, mừng Đảng, Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn,...

Thông tin Khoa học - Giáo dục số 24 Quý II năm 2016 (10/07/2016)

   Thông tin Khoa học - Giáo dục số 24 - quý II, năm 2016 với chủ đề Kỷ niệm
các ngày lễ lớn trong quý II; những thành tựu và đổi mới của kỳ họp thứ 11 Quốc
hội khóa XIII. Nội dung bài viết cần mang tính khoa học và giáo dục, chú trọng
bài viết về chuyên môn, bài viết trao đổi kinh ngiệm học tập, tâm tư, tình cảm của
HSSV, tác phẩm khác ...

>> Bìa tập san 
(1MB)
>> Nội dung (83MB)


Thông tin Khoa học - Giáo dục số 23 Quý I năm 2016 (22/04/2016)

   Thông tin Khoa học - Giáo dục số 23 - Quý I năm 2016 với chủ đề chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng các ngày lễ lớn trong Quý I như: Kỷ niệm ngày thành lập ĐCSVN 3/2; ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày thành lập ĐTNCS HCM 26/3; ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch);...

>> Bìa tập san 
(5MB)
>> Nội dung (90MB)

1

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn