Đang online: 310

Số lượt truy cập: 15161361

Văn bản - Biểu mẫu

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

TRÍCH YẾU

 178/TB-ĐHXDMT   Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Công nghệ Thông tin  Điều kiện công nhận tốt nghiệp áp dụng cho chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, CNTT
30/2008/QĐ-BGDĐT
  Quy định số 30  Qui định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
    Quy chế Trung tâm ngoại ngữ, tin học   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT)
 03/2011/TT- BGDĐT  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học  Thông tư 03/2011/TT- BGDĐT, ký ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


STT

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

1  Đơn đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc  Áp dụng cho các loại Chứng chỉ, Chứng nhận
2  Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao  Áp dụng cho các loại Chứng chỉ IU-79, IU-08, IU-CAD
3 Đơn xin cấp giấy xác nhận tạm thời  Năm 2021
4 Đơn xin điều chỉnh thông tin Chứng nhận/chứng chỉ   Năm 2021
5 Giấy ủy quyền nhận CN/CC Công nghệ Thông tin và Anh văn   Năm 2021
6 Bản cam kết tham dự thi trực tuyến 2021  Năm 2021

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn