Thông báo chung
  Chiêu sinh 
  Lịch thi 


Đang online: 313

Số lượt truy cập: 5807246

Nhân sự - Phân công CT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
ĐT: +84 270 3842232  -  Fax:  +84 270 3827457
Email: trungtamngoaingutinhocmt@gmail.comGIÁM ĐỐC 
ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNHTẬP THỂ CÁN BỘ - NHÂN VIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Giám đốc

Thạc sĩ

2

Phạm Anh Tuấn

Phó Giám đốc

Thạc sĩ

3

Vũ Thị Thanh

Nhân viên

Đại học

4

Lê Thị Anh Thư

Nhân viên

Thạc sĩ

5

Hồ Lê Thanh Phương

Nhân viên

Cao học

6

Đoàn Ngọc Ánh Huy

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ

7     Lương Thế Anh Giảng viên Thạc sĩ
8     Đặng Thị Dung Giảng viên Thạc sĩ
9    Nguyễn Thị Kim Hiền Giảng viên Cao học
10     Lê Trần Khánh Phương  Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ
11     Đỗ Thị Ngọc Mai  Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ

Và hơn 20 giảng viên tin học, ngoại ngữ

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Giám đốc

Phụ trách chung, trưc tiếp phục trách công tác:

- Công tác đào tạo tin học, ngoại ngữ cho các bậc, hệ toàn trường; công tác liên kết đào tạo bên ngoài trường...; công tác tuyển sinh phát triển quy mô đào tạo;

- Xác nhận, sao y các loại VBCC;

            - Thực hiện các công tác khác khi Hiệu trưởng phân công.

2. Phó Giám đốc:

Phụ trách và điều hành công việc của Trung tâm khi Giám đốc đi công tác;

Trực tiếp phụ trách các công tác:

- Kế hoạch khóa học và quản lý cấp phát Chứng chỉ; xây dựng TKB; xây dựng kế hoạch sử dụng phòng học; quản lý giờ giảng dạy của giảng viên theo kế hoạch; thực hiện tính giờ giảng; theo dõi thanh quyết toán với các đơn vị liên kết ngoài trường và giúp giải ngân các dự toán được phê duyệt của Trung tâm;

- Công tác liên kết ngoài trường;

- Công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ;

- Theo dõi thống kê các tài sản của Trung tâm được trang bị; dự trù văn phòng phẩm thường kỳ theo quy định của Nhà trường.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của giám đốc.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn