TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHỐI 12 THAM QUAN CƠ SỞ VẬT CHẤT, HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2023