Đang online: 1821

Số lượt truy cập: 16853437

Kế hoạch khai giảng các lớp Tin học - Ngoại ngữ Tin học 07/07/2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
KHAI GIẢNG 07/07/2014

TT LỚP HỌC HỌC PHÍ LỆ PHÍ THI  CA HỌC  THỦ TỤC
ĐĂNG KÝ
THỜI
GIAN
ĐK
 
1 ANH VĂN A  480.000 Học viên trung tâm/ thí sinh tự do: 150.000đ

Thí sinh thi lại: 100.000đ
Sáng: 7h30 -10h00
Chiều: 13h30-16h00
Tối: 18h30-21h00

các ngày Thứ 2-4-6 và Thứ 3-5-CN
- 2 hình 4x6
- 1 photo CMND
27/05/14
đến
27/06/14
2 ANH VĂN B  580.000
3 PHÁP VĂN A  480.000
4 TIN HỌC A  250.000
5 ACCESS  320.000
6 AUTOCAD  320.000
7 SAP  240.000

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn