TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2023 TẠI TỈNH TRÀ VINH VỚI CHỦ ĐỀ “HIỂU MÌNH – HIỂU NGHỀ - SÁNG TƯƠNG LAI”