Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền TâyCÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 237

Số lượt truy cập: 16316549

Đề xuất các biện pháp quản lý môi trường nước mặt của TP Vĩnh Long

Đề xuất các biện pháp quản lý môi trường nước mặt của TP Vĩnh Long

THS.NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
Khoa KT Hạ Tầng – Đô Thị
Điện Thoại: 0918113445
Email:Thaomt83yahoo.com.vn

Qua phân tích, đánh giá chất lượng nước từ thượng nguồn về cùng với kết quả đánh giá các nguồn gây ô nhiểm nước tại TP Vĩnh Long thì chất lượng nước sông Tiền đoạn chảy qua TP Vĩnh Long được kết luận như sau:
Nước sông tiền đang bị ô nhiểm về chất hữu cơ, vi sinh, chất rắn. Nguyên nhân là do nước thải từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản (nuôi cá lòng bè, ao hồ.... ), nước thải sinh hoạt , công nghiêp, nông nghiệp chưa được xử lý thải trực tiếp ra sông.

Một số hình ảnh ô nhiểm tại TP Vĩnh Long.

Làng bè nuôi cá đẩy mọi chất thải xuống sông
Nước thải công nghiệp với hóa chất nguy hại đổ thẳng ra sông, kênh

Để đảm bảo nước mặt TP Vĩnh Long không bị ô nhiểm nên cần có một số biện pháp quản lý đối như sau:

1.1. Đối với hoạt động sinh hoạt
Các cơ quan chức năng cần phải kêu gọi, huy động đầu tư vốn để xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom, thoát nước tại các khu dân cư tập trung, khu đô thị.
Nghiên cứu , tính toán và lựa chọn vị trí thích hợp nhằm xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.
Thực hiện thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP của chính phủ ngày 13 tháng 6 năm 2003 về phí BVMT đối với nước thải
Mặt khác, UBND TP Vĩnh Long cần phải ban hành chỉ thị quản lý chặt chẽ hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn, vì lượng nước cùng với rác thải sinh hoạt của người dân sống dọc theo kênh rạch trên địa bàn TP là một trong những nguyên nhân gây ô nhiểm MT nước mặt.
- Kiểm tra, xóa bỏ các nhà xí trên sông, thay vào đó là việc khuyến khích xây dựng các hố xí hợp vệ sinh công cộng cho các khu dân cư ven sông. Xóa bỏ các nhà bè trôi trên sông.
Tăng cường nhân lực và công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện những biện pháp chế tài và xử phạt nghiêm đối với hộ dân, cá nhân không tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường.

1.2. Đối với nước thải công nghiệp.
Tuy TP Vĩnh Long chưa phát triển cao về công nghiệp nhưng nước thải chưa xử lý của các ngành CN cũng làm ô nhiểm nguồn nước mặt. Biện pháp khắc phục là
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu vực sản xuất công nghiệp:
Các biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường phải được tiến hành đồng bộ ở tất cả các cấp từ thành phố xuống tận phường, tổ dân phố, phải xây dựng hệ thống quản lý riêng biệt ở từng lĩnh vực.
Các nhà máy trong khu công nghiệp phải xử lý cục bộ nước thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải vào hệ thống xử lý tập trung. Ngoài ra, còn có một số cơ sở sản xuất không nằm trong khu vực có trạm xử lý tập trung thì: đối với các cơ sở sản xuất lớn phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng cho mình; Còn các xí nghiệp sản xuất vừa và nhỏ thì phải có hệ thống thu nước thải và vận chuyển nước thải đó đến trạm xử lý tập trung. Tránh tình trạng phải trực tiếp thải xuống sông, kênh như hiện nay.

1.3.Quản lý chặt chẽ trong trồng trọt, chăn nuôi :
Khuyến khích nông dân hạn chế việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, cỏ. Thay vào đó sử dụng thiên dịch để hạn chế sâu rầy, sử dụng hợp lý phân bón vi sinh.
Tuyên truyền, giáo dục ý thức của nông dân trong việc thu gom các chai, lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Danh bạ các thuốc độc hại, cấm sử dụng phải được tuyên truyền rộng rải trong tất cả các hộ dân.
Xóa bỏ việc nuôi vịt đàn thả trên sông và những nơi gần nguồn cấp nước sinh hoạt cho người dân. Hướng dẫn về xử lý nước thải cho các cơ sở chăn nuôi lớn trong khu vực:

1.4. Quản lý về khai thác chế biến thuỷ sản
1.4.1. Giải pháp quy hoạch
Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của Bộ NN&PTNT, các địa phương cần xây dựng quy hoạch chi tiết tùy theo tình hình cụ thể của địa phương mình dựa trên những cơ sở về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng. Các khu vực nuôi cần phải quy hoạch đồng bộ với hệ thống cấp và thoát nước riêng biệt.
1.4.2 Giải pháp về khoa học - kỹ thuật
Khuyến khích người dân nuôi cá tra thâm canh theo tiêu chuẩn GAP/BMP/CoC hay các tiêu chuẩn quốc tế khác thân thiện với môi trường. Đầu tư nghiên cứu làm rõ về thành phần chất thải theo thời gian nuôi cá, xác định rõ tải lượng các chất ô nhiễm từ các ao nuôi để trên cơ sở đó tính toán diện tích và cách thức xử lý cho phù hợp.
Với đặc tính lượng chất thải lớn, thành phần chủ yếu là các chất dễ phân hủy sinh học, các khu nuôi nằm gần các vùng sản xuất nông nghiệp nên giải pháp thủy lợi cho vấn đề này là dẫn nước thải từ khu nuôi sử dụng cho các khu sản xuất nông nghiệp sẽ có tính khả thi và phù hợp với điều kiện về đất đai, cơ sở hạn hạ tầng và trình độ quản lý của các địa phương.
Đầu tư nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm mô hình xử lý chất thải phát sinh từ nuôi cá tra. Chú trọng đến giải pháp hồ sinh học kết hợp với cánh đồng tưới nông nghiệp, trong đó phải làm rõ vấn đề điều kiện áp dụng, cách thức, tỷ lệ diện tích, thời gian lưu, các vấn đề nước thải phú dưỡng, cân bằng dinh dưỡng trong nước thải khi sử dụng cánh đồng tưới nông nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHAO
[1]. Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Vĩnh Long, báo cáo kết quả thực hiện dự án: “ Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước Tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020”
[2] Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005
[3] www.vinhlong.gov.vn
[4] Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Vĩnh Long. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường .
[5] Luật bảo vệ môi trường , ban hành năm 2005
[6] Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Đồng Tháp. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường .
[7] Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh An Giang. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường .

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn