Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 69

Số lượt truy cập: 16564089

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh


NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH


Ngày 30/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Ứng dụng cọc bê tông cốt thép tiết diện nhỏ trong xây dựng các công trình nhà ở dân dụng từ 1 đến 3 tầng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long” của nhóm tác giả ThS. Đoàn Văn Đẹt (Chủ nhiệm), ThS. Trương Công Bằng, ThS. Trịnh Công Luận, KS. Giang Minh Nhựt, KS. Lê Thanh Hòa, ThS. Huỳnh Phước Minh - Cơ quan chủ trì là Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt trước Hội đồng về quá trình tổ chức thực hiện, kết quả nghiên cứu, các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Sau phần thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng các thành viên Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu kết quả nhiệm vụ và đề nghị UBND Tỉnh Vĩnh Long công nhận kết quả đề tài.ThS. Đoàn Văn Đẹt - Chủ nhiệm nhiệm vụ 
báo cáo nội dung và kết quả đạt được trước Hội đồng


Hội đồng thảo luận, đóng góp ý kiến cho đề tài


Phòng NCKH


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn