Quyết định công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện giao Đồ án tốt nghiệp trình độ liên thông đại học đợt 2 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020

Tải file về tại đây

Đang online: 372

Số lượt truy cập: 16274196