Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 146

Số lượt truy cập: 14519279

Chiến lược phát triển hợp tác quốc tế

Mục tiêu

Tiếp cận và bắt kịp trình độ, chuẩn mực giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và đem lại nguồn thu cho Nhà trường.


Giải pháp

- Mở rộng và tăng cường mối quan hệ bền vững với các đối tác quốc tế, xây dựng và hoàn thiện công tác quản lý các chương trình hợp tác trao đổi học thuật và chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, xây dựng các dự án quốc tế nhằm tranh thủ các nguôn lực đặc biệt là về tài chính từ các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ để phục vụ cho việc đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên cũng như cho việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ.

- Phát triển các chương trình hợp tác liên kết đào tạo với các trường, tổ chức đào tạo quốc tế có uy tín nhằm phục vụ cho sự phát triển của đào tạo đạo học theo chuẩn quốc tế.

- Phối hợp và hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học thông qua việc mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đồng thời tìm kiếm nguồn lực tài chính cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Đa phương hoá, đa dạng hoá loại hình hợp tác, tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế.

- Đổi mới cơ chế hợp tác quốc tế, mở rộng quyền tự chủ, có cơ chế chính sách khuyến khích các đơn vị và cá nhân về hợp tác quốc tế trong khuôn khổ luật pháp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các ký kết thỏa thuận hợp tác với Philippines, Lào, Campuchia… về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm và cùng có lợi.

- Huy động sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, trường đại học Quốc tế phục vụ công tác đào tạo và NCKH, nhằm tăng cường nguồn lực cơ sở vật chất và học bổng cho sinh viên; phát huy tiềm năng của Nhà trường về hợp tác Quốc tế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn