Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 198

Số lượt truy cập: 16963959

Chiến lược phát triển hợp tác quốc tế

Mục tiêu

Tiếp cận và bắt kịp trình độ, chuẩn mực giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và đem lại nguồn thu cho Nhà trường.


Giải pháp

- Mở rộng và tăng cường mối quan hệ bền vững với các đối tác quốc tế, xây dựng và hoàn thiện công tác quản lý các chương trình hợp tác trao đổi học thuật và chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, xây dựng các dự án quốc tế nhằm tranh thủ các nguôn lực đặc biệt là về tài chính từ các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ để phục vụ cho việc đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên cũng như cho việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ.

- Phát triển các chương trình hợp tác liên kết đào tạo với các trường, tổ chức đào tạo quốc tế có uy tín nhằm phục vụ cho sự phát triển của đào tạo đạo học theo chuẩn quốc tế.

- Phối hợp và hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học thông qua việc mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đồng thời tìm kiếm nguồn lực tài chính cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Đa phương hoá, đa dạng hoá loại hình hợp tác, tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế.

- Đổi mới cơ chế hợp tác quốc tế, mở rộng quyền tự chủ, có cơ chế chính sách khuyến khích các đơn vị và cá nhân về hợp tác quốc tế trong khuôn khổ luật pháp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các ký kết thỏa thuận hợp tác với Philippines, Lào, Campuchia… về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm và cùng có lợi.

- Huy động sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, trường đại học Quốc tế phục vụ công tác đào tạo và NCKH, nhằm tăng cường nguồn lực cơ sở vật chất và học bổng cho sinh viên; phát huy tiềm năng của Nhà trường về hợp tác Quốc tế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn