Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học
I. Thí sinh trúng tuyển khi đến nhập học cần nộp:
1. Bản chính Giấy báo nhập học, Giấy báo dự thi hoặc thẻ dự thi;
2. Bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nhiệp tạm thời THPT, BT THPT;
3. Học bạ THPT, BT THPT (bản sao có công chứng);
4. Bản sao giấy khai sinh (nếu là bản photocopy phải có công chứng);
5. Đối với bộ đội, cán bộ đi học phải nộp thêm 03 bản sao quyết định cử đi học, chuyển ngành, xuất ngũ và các giấy tờ về quyền lợi được hưởng;
6. Thí sinh các đối tượng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 phải xuất trình giấy tờ liên quan đến đối tượng được hưởng điểm ưu tiên;
7. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);
8. Nộp 4 ảnh màu khổ 4x6 (ảnh mới chụp).

II. Học phí và các khoản lệ phí khác:
1. Học phí học kỳ I, năm học 2015-2016:
 - Bậc Đại học: 4.875.000 đồng (HKI: 15TC x 325.000 đ/TC).
 - Bậc Cao đẳng: 3.900.000 đồng (HKI: 15TC x 260.000 đ/TC).
 - Thí sinh cần chuẩn bị tiền để mua bảo hiểm, thẻ sinh viên, thẻ thư viện, dụng cụ học tập cá nhân ...
2. Thí sinh cần chuẩn bị tiền để mua  bảo hiểm, thẻ sinh viên, thẻ thư viện, dụng cụ học tập cá nhân ...

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn