Tài liệu tham khảo

STT KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
1 Ứng dụng phần mềm tính toán kết cấu để tính công trình động đất Huơ
2  Ảnh hưởng của cốt đai đến khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm - Thái Đức Kiên Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
3  Báo cáo chuyên đề - Một số vấn đề trong thiết kế kết cấu khung chịu lực bằng thép trong nhà cao tầng - ThS Vũ Huy Hoàng Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
4 Cấu tạo bê tông cốt thép Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
5  Cơ sở lý thuyết phương pháp phổ phản ứng Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
6  Một số lưu ý khi thiết kế Kết cấu công trình Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
7  Một số quan niệm tính vách cho nhà cao tầng BTCT Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
8  Một số sai xót thường gặp trong tính toán thiết kế kết cấu công trình Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
9  Một số vấn đề về thiết kế các công trình chịu động đất ở VN hiện nay - Nguyễn Lê Ninh, Võ Mạnh Tùng Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
10  Nguyên tắt thiết kế kết cấu công trình dân dụng Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
11  Phân tích động đất tự động trong mô hình Etabs Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
12  Phân tích ứng xử của khung phẳng bê tông cốt thép có tường xây chèn - Đinh Lê Khánh Quốc Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
13  Phương pháp gió giật và tải trọng gió tác dụng lên nhà cao tầng - TS Nguyễn Đại Minh Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
14  Thiết kế công trình chịu tải trọng động đất bằng Etabs theo phương pháp phổ phản ứng Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
15  Thực hành tính toán kết cấu BTCT Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
16  Xem xét ảnh hưởng của DUL trong khung nhà cao tầng Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư


STT NỀN MÓNG
1 Một cách tính toán móng đài đơn ba cọc - TS. Phan Dũng Huơ
2  Cách lấy số liệu thống kê địa chất Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
3 Một số cấu tạo của cọc khoan nhồi - KS. Đinh Quốc Kim Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
4 Lựa chọn hệ số an toàn cho cọc Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
5 Một biện pháp giảm ảnh hưởng chấn động của đóng cọc đến công trình lân cận - Trần Đình Ngọc Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
6 Nghiên cứu phương pháp tính áp lực đất phù hợp cho tường vây hố đào sâu - Nguyễn Minh Tâm
Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
7 Nghiên cứu sự làm việc đồng thời của cọc, móng và nền đất dưới móng được gia cố bằng phương pháp Top Base - Ngô Đức Hà
Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
8  Phân tích xác định hệ số nhóm cọc trong đất dính Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
9 Tính toán độ bền đài cọc bê tông cốt thép toàn khối - Lê Minh Long Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
10 Tính toán móng bè cọc theo mô hình hệ số nền có xét đến độ tin cậy của số liệu nền đất Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư

STT THI CÔNG
1 Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Top Down Khu phức hợp CANTAVIL An Phú, F An Phú, Q2, Tp. HCM Huơ
2 Công nghệ nối cốt thép bằng ống ren thẳng có dập tù đầu ống nối Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
3 Công nghệ thi công TopDown cho công trình có nhiều tầng hầm Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư
4 Phương Pháp Phun Vữa Trong Sửa Chữa Cọc Khoan Nhồi - Nguyễn Viết Trung Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư

TCVN VỀ AN TOÀN
TCVN5744:1993                                                        

TCVN VỀ BẢN VẼ
TCVN4607:2012 TCVN4608:2012 TCVN4613:2012 TCVN4614:2012 TCVN5568:2012
TCVN5570:2012
TCVN5572:2012 TCVN5896:2012 TCVN6080:2012 TCVN6083:2012
TCVN6084:2012
TCVN6203:2012 TCVN7583-1:2006  
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -

TCVN VỀ KHẢO SÁT
TCVN 9363:2012 TCVN 9364:2012 TCVN9378:2012  TCVN9398:2012 TCVN9399:2012
TCVN9400:2012
TCVN9401:2012 TCVN9402:2012 TCXDVN_309:2004
TCXDVN_194:2006
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -

TCVN VỀ THI CÔNG - NGHIỆM THU
TCVN 4085-2011
TCVN4055-2012 TCVN4447-2012 TCVN5672_2012 TCVN9114_2012
TCVN9115_2012 TCVN9276_2012 TCVN9335_2012 TCVN9340_2012 TCVN9342_2012
TCVN9343_2012 TCVN9344_2012 TCVN9345_2012 TCVN9346_2012 TCVN9347_2012
TCVN9348_2012 TCVN9355_2012 TCVN9356_2012 TCVN9357_2012 TCVN9358_2012
TCVN9359_2012 TCVN9360_2012 TCVN9361_2012 TCVN9364_2012 TCVN9376_2012
TCVN9377-1_2012 TCVN9377-2_2012 TCVN9377-3_2012  TCVN9380_2012 TCVN9381_2012
TCVN9382_2012 TCVN9383_2012 TCVN9384_2012 TCVN9390_2012 TCVN9391_2012
TCVN9392_2012 TCVN9393_2012 TCVN9394_2012 TCVN9395_2012 TCVN9396_2012
TCVN9397_2012 TCVN9403_2012 TCVN9405_2012 TCVN9406_2012  
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -

TCVN VỀ THÍ NGHIỆM
TCVN197_2002
TCVN198-1985 TCVN2683_2012 TCVN3118-1993 TCVN3119-1993
TCVN4195_2012 TCVN4196_2012 TCVN4197_2012 TCVN4200_2012 TCVN4201_2012
TCVN4202_2012 TCVN8719_2012 TCVN8720_2012 TCVN8722_2012 TCVN8723_2012
TCVN8724_2012 TCVN8727_2012 TCVN8729_2012 TCVN8730_2012 TCVN8732_2012
TCVN8733_2012 TCVN8735_2012 TCVN9349_2012 TCVN9350_2012 TCVN9351_2012
TCVN9352_2012 TCVN9354_2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -

TCVN VỀ THIẾT KẾ
TCVN 9386-2012
TCVN_5575_2012 TCVN1651-1-2008 TCVN1651-3-2008 TCVN2622-1995
TCVN2737_1995 TCVN5573_2011 TCVN5574-2012 TCVN9206_2012 TCVN9207_2012
TCVN9208_2012 TCVN9355_2012 TCVN9362_2012 TCVN9379_2012 TCVN9386_2012
TCVN9390_2012 TCVN9391_2012 TCXD_198-1997 TCXD_229-1999 TCXDVN 323-09-11-2004
TCXDVN_229-1999
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -

TCVN VỀ TỔNG THỂ
TCVN4205_2012
TCVN4260_2012 TCVN4451_2012 TCVN4529_2012 TCVN4602_2012
TCVN4603_2012 TCVN4604_2012 TCVN5577_2012 TCVN9210_2012 TCVN9257_2012
TCXDVN323_2004Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -

TCVN VỀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
TCVN4506_2012
TCVN9065_2012 TCVN9066_2012 TCVN9067-1_2012 TCVN9067-2_2012
TCVN9067-3_2012 TCVN9171_2012 TCVN9172_2012 TCVN9173_2012 TCVN9178_2012
TCVN9182_2012 TCVN9183_2012 TCVN9184_2012 TCVN9186_2012 TCVN9187_2012
TCVN9188_2012 TCVN9189_2012 TCVN9202_2012 TCVN9203_2012 TCVN9204_2012
TCVN9205_2012 TCVN9245_2012 TCVN9246_2012 TCVN9312_2012 TCVN9334_2012
TCVN9336_2012 TCVN9337_2012 TCVN9338_2012
TCVN9339_2012 TCVN9404_2012
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn