Tham quan thực tế Nhà máy Bê tông Hùng Vương - Chi nhánh Công ty TNHH XDCT Hùng Vương (26/04/2023)

Ngày 22/4/2023, Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức tham quan thực tế tại Nhà máy Bê tông Hùng Vương - Chi nhánh Công ty TNHH XDCT Hùng Vương.

[25/4/2023]

Cuộc thi Hát và Thời trang Sinh viên Xây dựng với chủ đề thân thiện môi trường (25/04/2023)

Khoa Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức cuộc thi hát và thời trang sinh viên Xây dựng với chủ đề thân thiện môi trường “Hát Bolero và Thời trang tái chế từ phế phẩm và vật liệu xây dựng thân thiện môi trường”.

[25/4/2023]

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang (26/03/2023)

 Ngày 25/3/2023, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (ĐHXDMT) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang về hợp tác chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề, kỹ năng nắm bắt các kỹ thuật hiện đại cho sinh viên và đồng hành cùng Nhà trường trong các hoạt động khác.

[25/3/2023]

Khoa Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tham gia ký kết ghi nhớ hợp tác các khoa đào tạo khối ngành Xây dựng (26/02/2023)

Ngày 18/02/2023, tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Xây dựng được sự ủy quyền của Nhà trường tham gia giao lưu và ký kết hợp tác hoạt động khoa học với các khoa đào tạo khối ngành Xây dựng thuộc các trường đại học khu vực phía Nam.

[18/2/2023]

Tổ chức thi Vòng 2 và Tổng kết Hội thi Sáng tạo Mô hình Xây dựng năm 2022 (14/09/2022)

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Ban tổ chức Hội thi tổ chức thi Vòng 2 và tổng kết Hội thi Sáng tạo mô hình Xây dựng năm 2022.

[29/7/2022]

Khoa Xây dựng tổ chức xét duyệt nhiệm vụ KH&CN Sinh viên năm học 2022-2023 (14/09/2022)

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Khoa Xây dựng tổ chức đánh giá và thông qua 08 nhiệm vụ KH&CN của sinh viên trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường phê duyệt thực hiện trong năm học 2022-2023.

[15/7/2022]

Tổ chức bảo vệ đề cương Hội thi Sáng tạo Mô hình Xây dựng năm 2022 (20/06/2022)

Ngày 19 tháng 6 năm 2022, nhằm đánh giá tính khả thi của các sản phẩm trước khi cấp kinh phí triển khai thực hiện mô hình, Ban tổ chức Hội thi “Sáng tạo mô hình Xây dựng” tổ chức buổi thuyết trình bảo vệ đề cương dự thi cho 25 nhóm thi.

[19/6/2022]

Khởi động Hội thi Sáng tạo Mô hình Xây dựng năm 2022 (24/05/2022)

 Khởi động sân chơi cho sinh viên ngành Xây dựng - Hội thi “Sáng tạo mô hình Xây dựng” năm 2022.
[25/5/2022]


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn