Bộ môn Cơ học ứng dụng

KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Cơ học ứng dụng

TT Họ và Tên Chức vụ Trình độ CM
1 Lâm Thanh Quang Khải  Trưởng Bộ Môn   TS. Xây dựng
2
Phạm Hồng Hạnh Phó trưởng Bộ môn ThS. Xây dựng
3 Thạch Sôm Sô Hoách  Phó trưởng Khoa ThS. Xây dựng
4  Lê Thị Thu Hằng Giảng viên kiêm nhiệm  ThS. Xây dựng 
5 Trần Thị Ngọc Hoa Giảng viên ThS. Xây dựng
 6 Cao Quốc Khánh  Giảng viên  ThS. Xây dựng
7 Trần Thị Thùy Linh  Giảng viên THS. Xây dựng 
8 Lê Trọng Long Giảng viên ThS. Xây dựng
9 Trương Hoàng Phiếu  Giảng viên ThS. Xây dựng 
10  Phạm Duy Quân  Giảng viên  ThS. Xây dựng
11 Trần Lan Phương Thảo Giảng viên ThS. Xây dựng
12 Nguyễn Thanh Trúc Giảng viên ThS. Xây dựng
13 Lương Thị Bảo Yến Giảng viên ThS. Xây dựng


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn