Bộ môn Nền móng

KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Nền móng

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

1   Nguyễn Tuấn Phương Trưởng bộ môn   Tiến sĩ Địa kỹ thuật

2

   Lê Tiến Nghĩa
Phó Trưởng bộ môn Thạc sĩ Địa kỹ thuật Xây dựng
3   Lê Bảo Quốc  Trưởng khoa Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Đặc biệt 
4   Đoàn Văn Đẹt Giảng viên kiêm nhiệm  Thạc sĩ Xây dựng 
5   Nguyễn Quang Dũng   Giảng viên Tiến sĩ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Đặc biệt 
6   Trịnh Công Luận Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
7   Nguyễn Ngọc Linh  Giảng viên  Thạc sĩ Xây dựng
8   Lâm Ngọc Quí Giảng viên   Thạc sĩ Địa kỹ thuật Xây dựng
9   Nguyễn Văn Tri Giảng viên  Cao học Đại chất
10   Nguyễn Tấn Thanh Giảng viên  Thạc sĩ Địa kỹ thuật Xây dựng
11   Phạm Quang Vĩnh Giảng viên  Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Ngầm


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn