Bộ môn Thi công
KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Thi công

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

 Đỗ Thị Mỹ Dung  Trưởng Bộ môn  Tiến sĩ Xây dựng
2  Lương Văn Anh  Giảng viên  Thạc sĩ Vật liệu XD
 Lê Hoài Bảo  Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng 
4  Trương Công Bằng   Giảng viên  Thạc sĩ Xây dựng
5  Trương Văn Bằng  Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
6  Nguyễn Hòa Bình  Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng 
7  Trần Thị Mỹ Hạnh  Giảng viên Thạc sĩ Trắc địa
8  Bùi Chí Hải   Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ Xây dựng 
9  Nguyễn Văn Hoàn   Giảng viên kiêm nhiệm  Thạc sĩ Xây dựng
10  Đặng Văn Hợi Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
11  Trần Quang Huy Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
12  Nguyễn Công Luận  Giảng viên   Thạc sĩ Xây dựng
13  Huỳnh Phước Minh  Giảng viên kiêm nhiệm  Thạc sĩ Xây dựng
14  Nguyễn Kinh Ngoan  Giảng viên  Thạc sĩ Xây dựng
15  Đỗ Trọng Nghĩa  Giảng viên  Thạc sĩ Xây dựng
16  Huỳnh Hàn Phong  Giảng viên  Thạc sĩ Xây dựng
17  Trần Hồng Quân  Giảng viên  Thạc sĩ Xây dựng
18  Nguyễn Văn Sau   Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ Xây dựng 
19  Đặng Văn Tiến  Giảng viên  Thạc sĩ Xây dựng
20  Lê Quốc Tiến
Giảng viên Thạc sĩ Xây dựng
21  Lương Phước Thuận  Giảng viên kiêm nhiệm  Thạc sĩ Xây dựng
22  Lê Tấn Truyền Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ Xây dựng
23  Nguyễn Văn Trung Giảng viên kiêm nhiệm  Thạc sĩ Xây dựng

 Nguyễn Thế Minh
 Nguyễn Thế Minh
 Trương Công Bằng
 Trương Công Bằng

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn