SỐ HIỆU

QUI CHẾ

TRÍCH YẾU

Mẫu 2A  Bản tóm tắt thành tích cá nhân   Đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

 Bảng đăng ký và chấm điểm thi đua
Đang online: 95

Số lượt truy cập: 4805491


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com