Các biểu mẫu

  Mẫu đánh giá & Phân loại viên chức
 
 1 Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Ban Giám hiệu)
 2 Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
3  Phiếu đánh giá Lao động hợp đồng
  Các đoàn thể
 
 1 Đơn xin gia nhập Công đoàn
 2 Quyết định kết nạp Công đoàn
  Quản trị thiết bị
 
 1 Biên bản bàn giao tài sản
 2 Đơn đăng ký mua tài sản
3 Đơn đề nghị sửa chữa
  Văn bản hành chính
 
1 Báo cáo tập sự
 2 Biên nhận tiếp nhận hồ sơ
 3 Đơn đề nghị xét kỷ niệm chương
4 Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
 5 Đơn xin chuyển ngạch
 6 Đơn đề nghị phụ cấp
 7 Bảng kê đề nghị thanh toán
 8 Đơn xin đi học
 9 Đơn xin nghỉ phép
 10 Đơn xin nghỉ thai sản
 11 Đơn xin nghỉ việc
 12 Giấy đi đường 
 13 Giấy mời
 14 Giấy kê khai tài sản
 15 Giấy nhận xét kết quả thử việc
 16 Mẫu danh sách xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng
17 Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân
18 Mẫu Báo cáo thành tích tập thể
  Mẫu khai lý lịch
 
 1 Tờ khai lý lịch bổ sung
 2 Mẫu 2c
3 Lý lịch Khoa học 
  Mẫu hợp đồng (theo nghị định 29)
 
1 Hợp đồng làm việc có thời hạn
 2 Hợp đồng làm việc không thời hạn


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn