Quy định xử lý kỷ luật viên chức
Nội dung của quy định vui lòng xem tập tin đính kèm.
KY LUAT VIEN CHUC.pdfĐang online: 88

Số lượt truy cập: 4805483


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com