Lịch thi đấu Hội thao Sinh viên tỉnh Vĩnh Long 2014
LỊCH THI ĐẤU
HỘI THAO SINH VIÊN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2014

 THỜI GIAN MÔN   BẢNG THI ĐẤU  ĐỊA ĐIỂM
Ngày 11/01/2014 
 7h30 Khai mạc
Trường ĐHXD
Miền Tây
 8h00  Kéo co Nam, Nữ 
 9h00  Bóng đá Nam A,B  Trận 1,2,3
Trung Tâm
TDTT tỉnh
 Bóng chuyền Nam A,B  Trận 1,2
Trường ĐHXD
Miền Tây
 Bóng chuyền Nữ
   Trận 1,2
 13h30  Bóng đá Nam A,B  Trận 4,5,6
Trung Tâm
TDTT tỉnh
 Bóng chuyền Nam A,B  Trận 3,BK
Trường ĐHXD
Miền Tây
 Bóng chuyền Nữ    Trận 3,4
Ngày 12/01/2014
 7h30  Bóng đá Nam A,B  Bán kết, chung kết
Trung Tâm
TDTT tỉnh
 Bóng chuyền Nam    Chung kết
Trường ĐHXD
Miền Tây
 Bóng chuyền Nữ    Trận 5,6
 11h00  Bế mạc  


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn