Câu lạc bộ Chi Đoàn Cơ quan


  CLB Bóng đá Nam:
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tri
Thời gian  : 17h15 Thứ 4 hàng tuần
 CLB Tiếng Anh:
  Địa điểm : Phòng B1.2
  Thời gian: 19h30 tối Thứ 5 (1 buổi/tháng)
   Ban phụ trách: 
- Nguyễn Thị Kim Hiền
- Lương Thị Ngọc Diễm
- Đoàn Ngọc Ánh Huy
- Hồ Lê Thanh Phương
 
CLB Bóng chuyền Nam:

Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Đức
Thời gian  : 17h15 Thứ 3 hàng tuần

 
 CLB Bóng chuyền Nữ:

Chủ nhiệm: Trần Thị Hồng Nhung
Thời gian  : 17h15 Thứ 3 hàng tuần 
          ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn