Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHXD Miền Tây

Ngày 11/5/2017 Trường ĐHXD Miền Tây long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phiên thứ 1


Đ/c Lê Tấn Truyền - Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHXD Miền Tây (hàng đầu, bên trái)
Đ/c Võ Thị Kim Cương - Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Tỉnh Vĩnh Long (hàng đầu, bên phải)


Tại Phiên thứ 1 đã báo cáo tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2015 - 2017; Chương trình công tác Đoàn và phòng trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019. Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2015 - 2017. Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện Trung ương đoàn, tỉnh đoàn, Đoàn trường.
Phiên thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 13/5/2017. Phiên thứ 2 sẽ thông qua kết quả làm việc của Phiến thứ 1, bầu BCH Đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, trình bày các đề án xây dựng đoàn Đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bài và ảnh: Minh Thông - Sơn Tùng


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn