Tiếp đoàn kiểm tra đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên 2015
Thực hiện kế hoạch số 14 KH-ĐTN của BCH Đoàn tỉnh Vĩnh Long về Kiểm tra và đánh giá công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên tỉnh Vĩnh Long năm 2015. Sáng ngày 15-10, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHXD Miền Tây đã tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Vĩnh Long.Đại diện đoàn kiểm tra có đồng chí Bùi Văn Chiều – Phó Bí thư tỉnh đoàn làm trưởng đoàn.

Về phía Đảng uỷ nhà trường có đồng chí Lê Tấn Truyền – Phó Bí thư Đảng uỷ tham dự.

Công tác kiểm tra nhằm khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng, kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 của các đơn vị trực thuộc, qua đó tham mưu cho Ban Chấp Hành xây dựng mục tiêu phương pháp, triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016. Qua công tác kiểm tra, giúp cho các cấp bộ Đoàn phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục chỉ đạo hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra.


Đ/c Lê Tấn Truyền – Phó Bí thư đảng uỷ, cùng Ban Thường vụ Đoàn trường tiếp đoàn kiểm tra.


Trong buổi kiểm tra, Đoàn trường ĐHXD Miền Tây đã báo cáo các kết quả đạt được trong công tác Đoàn và các phong trào thanh niên mà Đoàn trường đã thực hiện trong năm 2015. Qua đó Ban Thường vụ Đoàn trường đã nhận được nhiều đóng góp thiết thực từ đoàn kiểm tra nhằm thực hiện hiệu quả hơn các kế hoạch đã đề ra.Đ/c Nguyễn Văn Sau - Bí thư đoàn trường báo cáo các kết quả đạt được trong năm 2015
Đ/c Lê Tấn Truyền phát biểu đóng góp trong buổi kiểm tra


 

Đ/c Bùi Văn Chiều – Phó Bí thư tỉnh đoàn phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Kết quả Đoàn trường ĐHXD Miền Tây đạt 107/110 điểm. Đạt danh hiệu tập thể vững mạnh.


Ban Thông tin & Truyền thông
Hữu Nhân – Duy Phong


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn