Đại hội Đoàn trường ĐHXD Miền Tây nhiệm kỳ 2015-2017

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Đại hội Đoàn trường ĐHXD Miền Tây diễn ra trong hai phiên họp vào ngày 05/02/2015 và 07/02/2015 tại phòng B3.1 trường ĐHXD Miền Tây.


Đại hội đã bầu chọn ra BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm 17 đồng chí:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

1

Nguyễn Văn Sau

Bí thư

 

2

Lê Trần Khánh Phương

Phó Bí thư

 

3

Trương Quốc Khang

Phó Bí thư

 

4

Hồ Lê Thanh Phương

UVTV BCH

 

5

Nguyễn Công Danh

UVTV BCH

 

6

Nguyễn  Thành  Được

UV BCH

 

7

Huỳnh Kim Thừa

UV BCH

 

8

Bùi Chí Hải

UV BCH

 

9

Nguyễn Cao Phong

UV BCH

 

10

Nguyễn Minh Đức

UV BCH

 

11

Phạm Hoàng Minh

UV BCH

 

12

Hà Xuân Thanh

UV BCH

 

13

Nguyễn Minh Thức

UV BCH

 

14

Huỳnh Minh Mẫn

UV BCH

 

15

Huỳnh Thanh Long

UV BCH

 

16

Nguyễn Anh Pha

UV BCH

 

17

Viên Hoàng Phương

UV BCHĐại hội nhận được sự chỉ đạo của thầy Hiệu trưởng Lê Ngọc Cẩn đối với đổi mới công tác Đoàn – Hội tại trường. Đồng thời, nhận được sự chỉ đạo của Đ/c Phan Hồng Hạnh – Phó bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long về định hướng công tác Đoàn trong và ngoài trường trong thời gian tới.

Trong đại hội, 55 các cá nhân tiêu biểu tham gia hoạt động Đoàn xuất sắc được khen thưởng các cấp BGH trường khen tặng 10 cá nhân xuất sắc, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long khen tặng 15 cá nhân, Đoàn khối các cơ quan khen tặng 10 cá nhân và Đoàn trường ĐHXD Miền Tây khen thưởng 20 cá nhân. BCH Đoàn trường ĐHXD Miền Tây hướng hẹn một nhiệm kỳ hoạt động với nhiều đổi mới, tinh thần đoàn kết tập thể, nâng cao chất lượng hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy trường, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác trong và ngoài trường.

Hồ Lê Thanh Phương


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn