KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN CƠ QUAN
NHIỆM KỲ 2013-2014


TT

NỘI DUNG

I

QUÝ I (THÁNG 1+2+3)

1

Tham gia tổ chức hoạt động chào mừng ngày 09/01

2

Thành lập CLB bóng chuyền, bóng đá cho các đoàn viên nam, nữ

3

Giao lưu thể thao với Chi đoàn bạn chào mừng 26/3

4

Sinh hoạt chuyên đề học tập cho Đoàn viên

5

Tham gia tổ chức hoạt động chào mừng ngày 26/3

II

QUÝ II (THÁNG 4+5+6)

6

Cử đoàn viên tham gia học lớp Nhận thức về Đảng

7

Sinh hoạt chuyên đề học tập cho Đoàn viên

8

Về nguồn nhân dịp 30/4 và 1/5

III

QUÝ III (THÁNG 7+8+9)

9

Tham gia tổ chức Tiếp sức mùa thi và Mùa hè xanh tình nguyện

IV

QUÝ IV (THÁNG 10+11+12)

10

Giao lưu thể thao với Chi đoàn bạn mừng khai giảng năm học mới

11

Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20/11

V

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

12

Sinh hoạt chuyên đề nói tiếng Anh


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn