Mô hình "Xưởng thủ công sinh viên"

Mô hình này vừa được Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khởi động tại Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, thu hút hơn 50 sinh viên tham gia.Sinh viên làm sản phẩm thủ công vừa có thêm thu nhập lại góp phần tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa.

Theo đó, sinh viên sẽ làm các sản phẩm thủ công từ giấy như túi xách, hộp đựng khăn giấy, giỏ đựng hoa, miếng lót ly, rổ, dép giấy kết hợp lục bình,...

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh- Nguyễn Thụy Yến Phương cho biết: Hội Sinh viên tỉnh sẽ kết nối với các cơ sở thủ công thu mua sản phẩm và làm theo đơn đặt hàng.

Mô hình này nhằm tạo việc làm thêm cho sinh viên, giúp các em có thu nhập cải thiện cuộc sống và phục vụ học tập; đồng thời, góp phần tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn