Lịch hoạt động đoàn trường tháng 12 năm 2015
Ngày  Giờ  Nội dung  Đối tượng Địa điểm
2015-12-01
Tham gia mitting nhân ngày thế giới phòng chống AIDS ĐVTN Quảng trường TP. Vĩnh Long
2015-12-02 18h00 Hội thi “MTU's got talent” (vòng 1) ĐVTN Sảnh H
2015-12-09 18h00 Hội thi “MTU's got talent” (vòng CK) ĐVTN Sảnh H
2015-12-10 19h00 Đại hội VI: Hội sinh viên trường ĐHXD Miền Tây (phiên thứ I) ĐVTN P. H3.1
2015-12-10 07h00 Tổ chức các tình nguyện hiến máu nhân - Cán bộ
- Giảng viên
- Sinh viên
Sảnh H
2015-12-12 07h00 Đại hội VI: Hội sinh viên trường ĐHXD Miền Tây (phiên thứ II) ĐVTN P. H3.1
2016-01-09 07h00 Ngày hội sinh viên khỏe 2016 và trao chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” ĐVTN Sảnh H

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn