Các khoản thu học kỳ 1 năm học 2015 -2016 đối với sinh viên khóa mới

THÔNG BÁO
Các khoản thu học kỳ 1 năm học 2015 -2016 đối với sinh viên khóa mới 


Đang online: 109

Số lượt truy cập: 3950132


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com