Kế hoạch chào mừng ngày truyền thống HSSV 9/1/2017

KẾ HOẠCH CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG HSSV 9/1/2017

          TT 


NỘI DUNG


   THỜI GIAN

  ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ
1

Hội thao Sinh viên khỏe tỉnh Vĩnh Long năm 2017

7 giờ, ngày 07 – 08/01/2017.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 

2

Khai mạc Hội thi Sinh viên Tài năng – Sáng tạo tỉnh Vĩnh Long năm 2017

19 giờ, ngày 08/01/2017.

Trường ĐHXD Miền Tây

 

3

Hội thao Ngày hội Sinh viên khỏe trường ĐHXD Miền Tây năm 2017.

- Giải bóng chuyền liên chi

- Môn Kéo co nam + nữ liên chi

- Giải Việt dã nam và nữ mở rộng

7 giờ, ngày 09/01/2017.

Trường ĐHXD Miền Tây

Tất cả SV 5 tốt cấp trường

4

Hội thi Sinh viên Tài năng – Sáng tạo năm 2017 – Tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh và Sao tháng Giêng cấp Trung ương Hội SVVN.

19 giờ, ngày 08-09/01/2017.

Trường ĐHXD Miền Tây

Trao cho 50 SV 5 tốt cấp tỉnh


MỜI TOÀN THỂ SINH VIÊN ĐẾN THAM GIA VÀ CỔ VŨ

BCH HỘI SINH VIÊN                

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn